Pregabaline, het medicijn dat wordt voorgeschreven bij onder meer zenuwpijn, zou geen betere effecten opleveren dan een placebo.

Ruim tweehonderd patiënten met zenuwpijn in de benen namen gedurende acht weken pregabaline (merknaam Lyrica) of een placebo, staat in het gepubliceerde onderzoek in New England Journal of Medicine. 

De begindosis van het medicijn was 150 milligram en dit liep gedurende de onderzoekperiode op tot 600 milligram. De meeste deelnemers hadden last van acute zenuwpijn en ondervonden nog niet langer dan drie maanden klachten.

Aan het begin van het onderzoek beoordeelden de patiënten hun pijn met gemiddeld een zes op een schaal van tien. Na de acht weken was de pijn in beide groepen gedaald. De placebogroep schatte hun pijn in op een 3,1, terwijl de groep die medicijnen innam gemiddeld een 3,7 toekende.

Duizelig

Na een jaar werd hen opnieuw gevraagd om hun pijn te beoordelen. Beide groepen gaven gemiddeld een 3. Echter hadden de patiënten die pregabaline innamen ook last van bijwerkingen. Zo had 40 procent last van duizeligheid.

Volgens onderzoeker Christine Lin zou pregabaline niet werkzaam zijn voor zenuwpijn, maar is het wel belangrijk dat patiënten die het medicijn al gebruiken advies inwinnen bij hun arts.

Dokter Nadina Attal van de universiteit van Versailles-Saint-Quentin in Frankrijk zegt dat ibuprofen bij acute zenuwpijn effectiever zouden zijn. In het geval van chronische pijn zouden onder meer enkele anti-depressiva werkzaam zijn. Echter is er nog geen medicijn gevonden dat zenuwpijn met succes behandelt.