Bijna tien jaar na het uitbreken van de Q-koortsepidemie staan patiënten er nog grotendeels alleen voor. Zo kampen ze, behalve met aanhoudende gezondheidsklachten, ook met een verslechterde financiële en sociale situatie. Dat concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een dinsdag verschenen rapport.

Volgens de ombudsman voelen patiënten zich nog altijd niet erkend door de overheid. Vijf jaar eerder deed de ombudsman ook al onderzoek naar de rol van de overheid bij de Q-koortsepidemie in 2008-2009.

''De Nationale ombudsman constateert dat de houding van de overheid ten opzichte van de patiënten niet is veranderd sinds 2012. Het uitblijven van de zo gewenste excuses is voor veel patiënten een hard gelag'', aldus de klachtenbehandelaar.

De ombudsman vond destijds dat de overheid te laks reageerde op de uitbraak van de infectieziekte. Daardoor zouden onnodig slachtoffers zijn gevallen. Excuses heeft het kabinet niet willen maken en een schadevergoeding voor getroffenen zat er ook niet in, ondanks een oproep daartoe van de ombudsman.

Geitenboerderijen

Meer dan tien jaar geleden bleek dat verschillende geitenboerderijen, vooral in Noord-Brabant, besmet waren met Q-koorts. De infectieziekte, die kan overgaan van dier op mens, groeide in de jaren daarna uit tot een ongekend grote epidemie.

Duizenden mensen werden ziek, waarvan naar schatting achthonderd chronisch ziek. Voor zover nu bekend zijn er 74 mensen overleden aan de gevolgen van Q-koorts.

''De gevolgen blijven ook jaren na dato aanhouden en er worden nog altijd nieuwe patiënten gediagnosticeerd. De vrees is dat het einde nog niet in zicht is'', aldus ombudsman Van Zutphen. Hij doet een aantal aanbevelingen aan de overheid, waaronder het komen met een ''concreet gebaar'' voor patiënten en ze te erkennen.

De rechtszaak rond Q-koorts uitgelegd binnen 1 minuut
De rechtszaak rond Q-koorts uitgelegd binnen 1 minuut

Politiek

Politieke partijen staan achter de oproep van de Nationale Ombudsman. D66 wil dat de aanbevelingen van de ombudsman worden overgenomen. ''Het is nu ruim tien jaar geleden dat de Q-koorts uitbrak. Het is tijd voor een concreet gebaar van de overheid voor de patiënten, zodat zij zich erkend en gehoord voelen'', aldus Kamerlid Fatma Koşer Kaya.

PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken: ''De slachtoffers van de Q-koorts-epidemie verdienen erkenning. Daarom steunt de PvdA het pleidooi van de Nationale Ombudsman. Er moet een schadefonds komen voor slachtoffers van de Q-koorts. De sector zal daar substantieel aan moeten bijdragen''.

VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt dat in ieder geval gehoor wordt gegeven aan de aanbeveling om kennis over Q-koorts en de begeleiding van patiënten beter te delen. ''De zorgen die er leven bij de patiënten zijn absoluut te begrijpen. Wat de VVD betreft bestaat er geen twijfel dat deze mensen zwaar zijn getroffen'', aldus Lodders.

''De ombudsman komt met aanbevelingen om onder andere kennis te delen. Hiermee zijn de huidige patiënten niet direct geholpen, maar de kennisdeling ondersteun ik volledig''.