Mensen die lijden aan een auto-immuunziekte, hebben mogelijk meer kans op het ontwikkelen van dementie.

Die conclusie trekken onderzoekers na een grootschalige analyse van gegevens van patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen vanwege een auto-immuunziekte, zoals MS of coeliakie. Tijdens de periode 1998 tot 2012 ging het om 1,8 miljoen mensen van wie hun medische gegevens zijn onderzocht.

Daaruit bleek dat deze mensen in vergelijking met andere patiënten 20 procent meer kans om dementie te krijgen, meldt het onderzoek in Journal of Epidemiology & Community Health

MS

Van de 25 auto-immuunziekten die in de analyse zijn opgenomen, lieten achttien daarvan een significant verband zien met de kans op dementie. Hieronder vielen onder meer de ziekte van Addison (verhoogd risico van 48 procent), MS (bijna een verdubbeling van het risico) en psoriasis (29 procent). Alleen bij MS was het verband met dementie aanzienlijk meer zichtbaar bij mannen dan bij vrouwen.  

Dit verband bleef, nadat de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen, in veel gevallen voor vijf jaar of langer significant. Het type dementie was niet bij alle patiënten bekend, maar het risico op Alzheimer bleek 6 procent hoger en dit geldt voor 28 procent in het geval van vasculaire dementie.

Uit de data bleek ook dat patiënten met reumatoïde artritis juist extra bescherming zouden ontwikkelen tegen het ontwikkelen van Alzheimer. Dit zou mogelijk komen doordat zij niet-steroïdale anti-ontstekingsgeneesmiddelen gebruiken, zoals aspirine. Deze geneesmiddelen zijn eerder geassocieerd met een verminderde kans op het ontwikkelen van Alzheimer.

Nader onderzoek moet vaststellen of de bevindingen uit deze studie inderdaad kloppen.