Antibiotica zou bij kinderen met een niet-gecompliceerde blindedarmontsteking als een alternatieve behandelmethode kunnen dienen. Vaak worden mensen met een blindedarmontsteking geopereerd.  

Wetenschappers van de University of Southampton hebben wetenschappelijke literatuur van de afgelopen tien jaar opnieuw met elkaar vergeleken.

Hierin werden 413 gevallen genoemd waarbij kinderen een niet-operatieve behandeling ondergingen bij een blindedarmontsteking. In 97 procent van de gevallen zou de niet-operatieve behandeling effectief zijn gebleken, is te lezen in het artikel uit Pediatrics

Uit deze onderzoeken zou blijken dat er geen meldingen zijn gemaakt van complicaties of bijwerkingen met betrekking tot de niet-operatieve behandeling. Wel verbleven kinderen die geopereerd waren korter in het ziekenhuis.

Om de studie verder te onderbouwen, willen de onderzoekers het onderzoek gaan uitbreiden naar het ziekenhuis. Ouders en kinderen wordt gevraagd of zij bereid zijn om aan het onderzoek mee te doen. Hierbij zullen zij willekeurig een operatie of een antibioticabehandeling ondergaan.

Verder onderzoek

Onderzoeker Hall zegt hierover: "Wereldwijd worden de meeste spoedoperaties uitgevoerd bij een acute blindedarmontsteking. Een operatie van de blindedarmonsteking werd lang gezien als de standaard. Maar het is kostbaar en vervelend voor de kinderen en hun familie. Onze literatuurstudie laat zien dat antibiotica een alternatieve behandelmethode bij kinderen zou kunnen zijn."

Volgens Hall wekt het onderzoek de suggestie dat een behandeling met antibiotica ook effectief zou kunnen zijn bij volwassenen, maar dit moet nog op grotere schaal worden onderzocht.