'Rubberkorrels op kunstgrasvelden mogelijk toch risicovol'

De stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden hebben mogelijk toch gezondheidseffecten, blijkt uit een onderzoek van de VU. Het RIVM benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies aan het onderzoek te verbinden.

Het nieuwe onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt woensdag gepresenteerd in het programma Zembla. Er is echter nog geen afgeronde publicatie of rapportage.

De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en zebravisembryo's, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Het gevolg: "De embryo's gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering." Of de stoffen effecten hebben bij mensen kan nog niet worden geconcludeerd. 

Zebravissen worden wereldwijd als proefdieren gebruikt in wetenschappelijke studies naar gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen.

Water

De VU heeft voor de proef een grote hoeveelheid rubbergranulaat aan water toegevoegd en dat vervolgens langdurig intensief geschud. "Daardoor is er veel uitloging (hogere concentraties in het extract), die naar het oordeel van RIVM niet representatief is voor veldomstandigheden", aldus het RIVM.

Het RIVM concludeerde eerder dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is. Dat onderzoek was gericht op PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), een kankerverwekkende stof in het rubber.

Zware metalen

het VU onderzoek richt zich op andere stoffen in het rubber. Volgens de onderzoekers komen er meer stoffen vrij dan alleen de zogeheten PAK's. "Organische stoffen, geen metalen. En die kunnen een toxisch effect hebben. Dat moet in kaart worden gebracht", aldus onderzoeksleider Jacob de Boer.

"Het RIVM neemt het VU-onderzoek serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens", zegt in het instituut voor volksgezondheid. 

"Het zebravis-onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is."

Bandenbranche

Volgens de Vereniging Band en Milieu, waarin bandenleveranciers verenigd zijn voor het hergebruik van banden, zou het eerdere onderzoek van het RIVM de resultaten ontkrachten die in Zembla worden gepresenteerd. 

De bandenbranche kondigde woensdagochtend maatregelen aan om te voorkomen dat de "normendiscussie" over rubbergranulaat blijft "voortwoekeren", terwijl uit meerdere onderzoeken zou zijn gebleken dat er geen verband is tussen sporten op rubbergranulaat en kanker. 

De norm heeft betrekking op de schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de rubberkorrels. "Van de acht belangrijke PAK's mag voortaan maximaal 20mg/kg in het granulaat zitten", aldus de vereniging, die de norm wil opleggen aan BEM-gecertificeerde producenten.

Lees meer over:

NUlifestyle op Facebook

NUlifestyle op Facebook
Een selectie van het laatste lifestyle-nieuws in uw tijdlijn?

Volg ons op Twitter

Mail de redactie

Mail de redactie
Vragen, opmerkingen of tips voor de lifestyle-redactie van NU.nl? Mail: lifestyle@nu.nl 

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?
Tip de redactie