Vrouwen die bijvoorbeeld voor hun werk vaak zware objecten moeten tillen of verplaatsen, lopen mogelijk risico op een verminderde vruchtbaarheid. Dit geldt ook voor vrouwen die op ongewone tijden werken, zoals in de nacht.

Deze kans wordt vooral groter bij vrouwen die overgewicht hebben of wat ouder zijn.

Onderzoekers van het Massachusetts General Hospital onderzochten hiervoor bijna 500 vrouwen die tussen de jaren 2004 en 2015 een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen.

Hiervoor werden mogelijke biologische verklaringen voor hun verminderde vruchtbaarheid gezocht, waaronder de mate van aanwezigheid van het FSH-hormoon (stimuleert de groei en rijping van eicellen), de hoeveelheid oestrogeen en het aantal eitjes dat geschikt is om een gezonde embryo te ontwikkelen.

Dit werd vergeleken met de arbeidsomstandigheden van de vrouwen, waaronder de fysieke eisen die er bij hun baan worden gesteld en de werktijden.

Verschil

Daaruit bleek dat vrouwen die zware objecten tillen of verplaatsen gemiddeld een kleiner aantal eiblaasjes (waarin eicellen rijpen) en eicellen hebben, vergeleken met vrouwen die dit niet hoeven te doen op hun werk. Het ging om gemiddeld 14,4 procent minder. Dit verschil werd groter naarmate de gegevens werd vergeleken van vrouwen die zowel vaak tillen als overgewicht hebben of 37 jaar of ouder zijn.

Een nog groter verschil werd aangetroffen tussen de groep vrouwen die overdag werkt en de groep die bijvoorbeeld avond- of nachtdiensten draait. 

Er werd bij beide groepen geen significant verschil gevonden als het gaat om de hoeveelheid FSH-hormoon of oestrogeen.

De onderzoekers zeggen nog niet te weten hoe het kan dat vrouwen die veel zware objecten tillen of werken op ongewone tijden een verminderde hoeveelheid eicellen hebben.

"Dit is het eerste onderzoek waarin wordt aangetoond dat afwijkende werktijden of het tillen van zware spullen de productie en kwaliteit van eicellen kan tegenwerken", aldus Audrey Gaskins, die meewerkte aan het onderzoek dat is gepubliceerd in Occupational and Environmental Medicine.

"Nader onderzoek is nodig om vast te stellen hoe de productie van eicellen en de kwaliteit ervan kan worden verbeterd."