Huisartsen krijgen steeds vaker bezoek van mensen die last hebben van 'kleine kwaaltjes'. Tussen 2011 en 2015 nam ook de vraag naar huisartsenzorg toe.

Kleine kwalen, zoals schaafwonden, insectenbeten en hoesten gaan meestal vanzelf over. Toch vinden mensen het vaak moeilijk om in te schatten of ze naar de huisarts moeten met hun klachten.

In 2015 kreeg 46 procent een geneesmiddel voorgeschreven voor een kleine kwaal. In 2011 was dit 58 procent. De huisarts lijkt dus vaker een afwachtend beleid zonder voorschrijven van medicatie te voeren bij kleine kwalen.

Antibiotica bij tekenbeet

Er is wel een verschuiving te zien bij insectenbeten. Meer mensen gaan naar de huisarts vanwege een tekenbeet en krijgen ook vaker preventief antibiotica voorgeschreven. Dit laatste is met name te zien vanaf het jaar 2015 en sluit aan bij de huidig richtlijn waarin het advies wordt gegeven om, in bepaalde situaties, antibiotica voor te schrijven. Zo wordt het risico op het krijgen van de ziekte van Lyme verlaagd.

Voor patiënten is het, ook met goede voorlichting, vaak moeilijk om onderscheid te maken of de klacht die zij hebben vanzelf zal overgaan of dat er meer nodig is. De huisarts kan dit onderscheid wel maken en heeft ook een belangrijke rol bij het geruststellen en adviseren van de patiënt.