Het geluid van een ballon die kapot knalt, kan schadelijk zijn voor het gehoor. Tijdens een studie waarbij het aantal decibellen werd gemeten, zijn geluidniveaus geconstateerd die ongeveer gelijk staan aan die van een gemiddeld jachtgeweer.

Onderzoekers van de Canadese University of Alberta ondervonden dat een ballon het hardst knalt wanneer hij wordt opgeblazen tot hij uit elkaar springt, circa 168 decibel.

Wanneer een ballon met een scherp object of met de handen kapot werd gemaakt, constateerden de onderzoekers een minder hard geluid van tussen de 155 en 159 decibel. Dit is vergelijkbaar met de 161 decibel die een jachtgeweer genereert.

Audioloog Bill Hodgetts nam het initiatief voor het onderzoek omdat hij zich afvroeg wat voor gevolgen knallende ballonnen hebben voor het gehoor van zijn twee jonge dochters. Zij worden af en toe blootgesteld aan dergelijke geluiden op kinderfeestjes.

Richtlijnen

Volgens Canadese richtlijnen zouden mensen zich niet moeten blootstellen aan geluidsimpulsen hoger dan 140 decibel. In Nederland wordt afgeraden te luisteren naar geluiden van 120 decibel en hoger. Dit kan direct beschadigingen aan het gehoor veroorzaken.

Geluiden tussen de 80 en 120 decibel kunnen ook schadelijk zijn, afhankelijk van hoe lang ernaar geluisterd wordt.

Hodgetts hoopt dat de resultaten van zijn studie andere ouders aanmoedigt om gehoorbescherming net zo normaal te vinden als bijvoorbeeld het aanbrengen van zonbescherming.

Shotgun

"Ik betwijfel of ouders hun eigen kind een geweer zouden laten gebruiken zonder gehoorbescherming", aldus Hodgetts. "En toch wordt een ballon gezien als een feestdeugd."

Toch benadrukt de onderzoeker dat het niet zijn bedoeling is om ballonnen in de ban te doen, maar dat ouders zich wel bewust moeten zijn van de gevaren. "Het verlies van het gehoor is verraderlijk, het is niet zichtbaar en het gebeurt gedurende de gehele levensduur. Iedere blootstelling kan aan een significant probleem in de toekomst bijdragen."