De Europese Commissie investeert dit jaar circa 165 miljoen euro voor het bestrijden en vermijden van dierenziektes en zoönose. Ook moet het geld gebruikt worden om plantenziektes verder te onderzoeken en aan te pakken.

Dergelijke ziektes kunnen een grote impact hebben op de ​nationale gezondheid van de landen, en ook de economie en handel kunnen er last van ondervinden. 

Op de website van de Europese Unie (EU) wordt gesteld dat de landen die lid zijn van de EU met het bedrag dat beschikbaar is gesteld sneller dergelijke ziektes kunnen constateren en mogelijke uitbraken kunnen voorkomen. 

Met name zoönose, ziektes die dieren op mensen overbrengen, kunnen een directe invloed hebben op de gezondheid van de bevolking. Voorbeelden van zoönosen zijn de ziekte van Lyme (via teken) en de gele koorts (via muggen).

Onderzoek

Daarnaast gaat er 14 miljoen euro naar onderzoeksprogramma's in 24 lidstaten naar 46 plantenplagen, met name om ziektes bij druiven en olijfbomen te voorkomen en uit te roeien.

Veruit het meeste geld wordt besteed aan hondsdolheid, rundertuberculose, malaria en de salmonellabacterie. Voor de Afrikaanse varkenspest stelt Brussel 9,5 miljoen euro beschikbaar.