Personen die lijden aan een zware depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie of een andere psychische aandoening hebben mogelijk 15 procent meer kans om besmet te raken met het HIV-virus. Desondanks laat deze groep mensen zich niet vaker testen.

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat is uitgevoerd door UC San Francisco. "Mensen met een ernstige psychische ziekte stellen zich vaker bloot aan onveiliger gedrag, dat mogelijk kan leiden tot een HIV-infectie", zegt onderzoeker Christina Mangurian tegen US News.

"Dit gaat onder meer om onveilige seks met partners die HIV-positief zijn of die zich niet hebben laten testen, en het injecteren van drugs." De onderzoekers bekeken voor de studie de medische gegevens van 56.895 inwoners uit Californië. Deze mensen gebruikten één of meerdere soorten medicatie voor de behandeling van een psychische ziekte.

Van deze groep, die door hun gedrag dus meer risico lopen om besmet te raken, had 6,7 procent een HIV-test ondergaan. Dit geldt voor 5,2 procent van de algemene bevolking uit Californië. 

Opvallend verschil

De leeftijd van de onderzoeksgroep liep uiteen van 18 tot 67, waarvan 42 procent ouder is dan 48, staat in het onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Psychiatric Services. 

Er was een opvallend verschil in de leeftijdsgroep op te merken: 7,9 procent van de personen onder de 27 had zich laten testen, in vergelijking met 5,1 procent van de personen in de leeftijdscategorie 48 tot 67.

Verder bleek dat meer vrouwen zich lieten testen: 7,7 procent in vergelijking met 5,5 procent bij het mannelijke deel van de onderzochte groep. 10,8 procent van de Afro-Amerikaanse onderzoeksgroep liet zich testen, wat geldt voor zes procent van de blanken en 2,7 procent van de Aziaten.

Hart- en vaatziekten

Uit eerder onderzoek bleek dat mensen die lijden aan een psychische aandoening gemiddeld 25 jaar eerder overlijden dan een gezond persoon, zegt Mangurian. "Dit komt vooral door hart- en vaatziekten. Het risico hierop wordt groter door de medicatie, omdat die het risico op overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk vergroten. Maar ook HIV en andere besmettelijke ziekten kunnen zorgen voor een vroegtijdig overlijden."

Volgens de onderzoekers wijzen de onderzoeksresultaten erop dat de psychiaters van de patiënten hen moeten aansporen om een jaarlijkse HIV-test laten afnemen. Het onderzoek werd op een specifieke groep gedaan en is niet letterlijk te vertalen naar alle mensen met psychische klachten, maar kan wel gebruikt worden als aanleiding om mensen in te lichten over dergelijke testen. "Zodoende kan HIV in het beginstadium worden ontdekt", zegt Mangurian.