Eetstoornissen komen ook voor bij vrouwen van middelbare leeftijd. Hoewel over het algemeen gedacht wordt dat eetproblemen zich voordoen bij jonge vrouwen, ondervindt volgens Brits onderzoek 3 procent van vrouwen in de veertig en vijftig hier hinder van.

In een studie van University College London werden meer dan vijfduizend vrouwen tussen de 40 en 60 jaar ondervraagd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 15 procent van de respondenten ooit in hun leven een eetstoornis had gehad.

Daarnaast had 3 procent van de vrouwen een eetstoornis in het afgelopen jaar. In vergelijking met vrouwen tussen de 15 en 30 jaar is circa 10 procent gediagnosticeerd met een ziekte als anorexia, boulimia of eetbuistoornis, beter bekend als binge eating disorder.

Het zou voor de eerste keer zijn dat een groot dergelijk onderzoek onder vrouwen van middelbare leeftijd is uitgevoerd. "Onze studie laat zien dat eetstoornissen niet alleen voorkomen in de vroegere levensjaren. Zowel chronische als nieuwe eetstoornissen komen voor op middelbare leeftijd", aldus onderzoeker Nadia Micali.

Oorzaak

Verschillende factoren kunnen volgens het onderzoek leiden tot het krijgen van een eetstoornis. Zo neemt de kans op anorexia of boulimia met 4 tot 10 procent toe wanneer een vrouw haar jeugd als ongelukkig heeft ervaren.

Een goede relatie met de moeder zou de kans op boulimia met 20 procent verkleinen. Seksueel misbruik op jonge leeftijd werd in relatie gebracht met alle type eetstoornissen.

De onderzoekers zijn van mening dat er moet worden gekeken hoe deze groep vrouwen beter geholpen kan worden. "Veel van de vrouwen die meededen aan de studie vertelden ons dat het de eerste keer was dat ze over hun problemen met eten praatten. We moeten achterhalen waarom deze vrouwen niet eerder hulp zochten."