Bij veel zorginstellingen is het nog altijd slecht gesteld met de veiligheid rond medicijnen. Vaak gaat het mis op het moment dat een arts een patiënt overdraagt aan een andere zorgverlener.

Het medicijnengebruik wordt dan in veel gevallen niet goed vastgelegd en overdragen, concludeert de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) in een maandag verschenen onderzoek.

De inspectie onderzocht de omgang met medicijnen in de afgelopen twee jaar bij huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorginstellingen.

''Als zorgverleners van verschillende organisaties zijn betrokken, is er vaak onvoldoende overleg. Een vergissing is dan zo gemaakt'', zegt Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal bij de IGZ.

Vooral bij patiënten die meerdere medicijnen voor verschillende aandoeningen slikken gaat het vaak mis. Dat is vooral bij ouderen het geval.

EVS

Volgens de inspectie is er ook meer aandacht nodig voor de risico's van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS), waar steeds meer artsen gebruik van maken.

''Systemen kunnen fouten bevatten of onvolledig zijn. Je kunt niet blind erop vertrouwen'', aldus Van Diemen. Ook de patiënt zelf speelt een belangrijke rol in medicatieveiligheid. ''Tijdens een bezoek aan de huisarts kan een patiënt wel eens vergeten te vertellen dat hij bijvoorbeeld medicijnen gebruikt die hij zelf bij de drogist heeft gehaald.''