Door activiteit te meten in de amygdala, een structuur in de hersenen die informatie die via zintuigen binnenkomt koppelt aan emoties, kan worden voorspeld hoe groot de kans op een hartziekte of beroerte is.

"De amygdala is een belangrijk onderdeel van het stressnetwerk van het brein", zegt dokter Ahmed Takawol, de hoofdonderzoeker van de studie die is gepubliceerd in The Lancet. "Hij wordt metabolisch actief wanneer mensen last hebben van stress."

Aan het onderzoek deden 293 volwassenen mee, die PET- en CT-scans ondergingen in het Massachusetts General Hospital in Boston. Deze scans registreerden de hersen-, beenmerg- en miltactiviteit en ontstekingen in de hartvaten.

Het beenmerg en de milt werden onderzocht omdat uit eerdere onderzoeken bleek dat stress een verhoogde activiteit in deze twee gebieden kan veroorzaken.

Risicofactoren

Hierna werd twee tot vijf jaar lang de gezondheid van de patiënten gemeten. 22 van hen hadden in deze tijd last van een hart- of vaatziekte, zoals een beroerte of hartaanval.

Na de analyse van de scans en de gezondheid van het hart, ontdekten de onderzoekers dat een toegenomen activiteit in de amygdala een direct verband hield met een hoger risico op een hart- of vaatziekte. Ook wanneer andere risicofactoren hierbij betrokken werden, zoals roken of diabetes, bleef dit verband standhouden.

Uit de gegevens kon ook worden afgeleid wanneer hart- of vaatfalen zou plaatsvinden. Ook vonden de onderzoekers een verband tussen de activiteit in de amygdala en een toenemende activiteit van het beenmerg en ontstekingen in de hartvaten.

Kettingreactie

Daarmee is aangetoond dat stress een kettingreactie kan veroorzaken die uiteindelijk leidt tot hartfalen. Door stress wordt de amygdala geactiveerd, wat leidt tot extra productie van immuuncellen in het beenmerg. Dat tast de hartvaten aan, waardoor er een ontsteking ontstaat die weer leidt tot bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte.

De onderzoekers laten weten dat de resultaten veelbelovend zijn, maar dat er verdere studies gedaan moeten worden om aan te tonen dat stress en hartfalen een daadwerkelijk verband tonen. Zo moet er meer onderzoek gedaan worden naar stress en hoe de mate ervan precies gemeten kan worden.