Te veel "slecht" cholesterol heeft invloed op de ernst van artrose. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Wouter de Munter van het Radboudumc.

Artrose is een reumatische aandoening waarbij het kraakbeen in de gewrichten dunner en zachter wordt. Dat zorgt voor pijn en stijfheid. Voorheen werd gedacht dat slijtage de oorzaak is, maar het lijkt er steeds meer op dat ontstekingsprocessen bijdragen aan de ernst van artrose. Ook hoge cholesterolwaardes zouden meespelen en daarom onderzocht De Munter de rol van cholesterol bij artrose in muizen.

Het "slechte" LDL-cholesterol veroorzaakt, na verandering door een reactie met zuurstof (oxidatie), beschadigingen aan de bloedvatwand. Hierdoor ontstaan hart- en vaatziekten. In de gewrichten kan LDL-cholesterol op een vergelijkbare manier tot schade leiden. De Munter injecteerde LDL of geoxideerd LDL in de gewrichten van muizen. Voornamelijk geoxideerd LDL bleek te zorgen voor verschijnselen van artrose, en niet LDL.

Botvorming

De Munter bekeek muizen die een cholesterolrijk dieet kregen en muizen die van nature hoge cholesterolwaardes hebben. Beide ontwikkelden extra botvorming in het door artrose aangedane gewricht. Bepaalde afweercellen, macrofagen, bleken verantwoordelijk voor de extra aangroei van bot. Andere cellen lijken onder invloed van geoxideerd LDL ontsteking en kraakbeenschade te veroorzaken.

Het onderzoek van De Munter biedt mogelijk aanknopingspunten voor de behandeling van artrose, dat niet te genezen is.  "We hebben sterke aanwijzingen dat het in de mens op eenzelfde manier werkt, omdat er in mensen een relatie lijkt te bestaan tussen artrose en hoge cholesterolwaardes."

Vervolgonderzoek richt zich op de manier waarop macrofagen of andere cellen geoxideerd LDL opnemen. "Als we precies weten welke receptoren de cellen daarvoor gebruiken, kunnen we misschien lokaal de opname van geoxideerd LDL remmen. Daarmee beperk je schade in het gewricht."