Hoewel de ministers van VWS en Veiligheid en Justitie eind 2015 stelden dat euthanasie is toegestaan bij vergevorderde dementiepatiënten op basis van een eerder afgelegde wilsverklaring, vindt dit soort hulp bij levensbeëindiging bijna nooit plaats.

"Er is geen sprake van groei", zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) tegen de VolkskrantTot nu toe zijn er maar drie gevallen bekend. 

Voor veel artsen is het onduidelijk wat wel en niet mag. In 2012 introduceerde artsenorganisatie KNMG eigen regels die strenger waren dan de wettelijke voorschriften. Eind 2015 besloten de ministers om meer helderheid te verschaffen door te stellen dat euthanasie is toegestaan op basis van een wilsverklaring en als er sprake is van ondraaglijk lijden. 

Het probleem is volgens Kohnstamm dat "het uitzichtloos en ondraaglijk lijden bij deze patiënten vaak niet vast is te stellen." De directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde noemt het teleurstellend dat het voor mensen die met hun volle verstand een wilsverklaring hebben getekend moeilijk blijkt om euthanasie te plegen.