De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen jaar twintig procent meer boetes uitgedeeld dan in het jaar ervoor. Het gaat om overtredingen van de Warenwet, de Tabaks- en rookwarenwet, de Geneesmiddelenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en wetten ter bescherming van dieren.

In totaal werden vorig jaar 7.766 beboetbare overtredingen gerapporteerd. Daarbij valt te denken aan het verkopen van middelen die niet mogen worden verkocht, aan artikelen met een samenstelling die niet mag, aan het geven van onjuiste informatie en dergelijke.

De stijging komt doordat de NVWA strenger is gaan opletten en minder boosdoeners laat wegkomen met een waarschuwing. Deze aanpak was een wens uit politiek Den Haag.

Hoogste boete

Het gemiddelde boetebedrag was vorig jaar 1461 euro. De hoogste boete, 180.000 euro, ging naar een overtreder van de tabakswet. Het betrof een overtreding op het gebied van reclame.

In 2015 werden er 6.716 boetes uitgedeeld. Toen was het gemiddelde boetebedrag 1.351 euro.