Het kan voor kinderen met een hersenschudding bevorderlijk zijn voor hun herstel om snel weer te bewegen.

De symptomen van een hersenschudding blijken vaker voor te komen of verergerd te zijn bij kinderen die de week nadat zij het letsel opliepen nauwelijks bewogen. Kinderen die licht bewegen, zoals zwemmen of lopen, vertoonden juist minder symptomen.

De onderzoekers ondervroegen 2.400 Canadese kinderen in de leeftijd vijf tot achttien jaar. De resultaten zijn gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association.

De patiënten en hun ouders werden gevraagd naar de symptomen die de kinderen ervoeren en hun mate van beweging op de zevende en 28e dag nadat de hersenschudding werd opgelopen.

Hoofdpijn

Van de groep die snel weer ging bewegen, had 29 procent na 28 dagen last van klachten als hoofdpijn en misselijkheid. Bij de onderzoeksgroep die rust hield, was dit 40 procent.

Kinderen die last hadden van drie of meer symptomen in de eerste week maar wel lichte activiteiten ondernamen, hadden na 28 dagen 25 procent minder last van (verergerde) klachten dan de groep die rust hield. 

"Het is uiteraard belangrijk om voorzichtig te zijn in de eerste periode nadat de hersenschudding is opgelopen", vertelt dokter Roger Zamek, arts van het kinderziekenhuis in Oost Ontario. Uit het onderzoek blijkt echter dat kinderen wel sneller weer mogen bewegen dan vaak door de arts wordt aangeraden.

Het kan zelfs schadelijker zijn om lang rust te nemen. Wanneer kinderen bewegen, stimuleert dit de bloedsomloop. Daarbij is het plezier dat ze uit bewegen halen ook positief voor het herstel.

Volgens Zamek is er verder onderzoek nodig om de ideale timing en bewegingsintensiteit na een hersenschudding te bepalen.