Vrijdag 1 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Folder RIVM over preventief darmkankeronderzoek onevenwichtig'

De folder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over preventief darmkankeronderzoek is onevenwichtig en voldoet ook niet aan kwaliteitseisen van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie.
Door: ANP

Dat stellen een ethicus en drie drie artsen in het artsenblad Medisch Contact. De informatievoorziening moet beter, vinden ze.

De vier menen dat er in de folder selectief gebruik wordt gemaakt van cijfers en dat belangrijke gegevens niet zijn vermeld. Ook wordt geen vergelijking gemaakt tussen wel en niet deelnemen aan het onderzoek. Het moet veel duidelijker zijn dat er een keuze is, vinden ze. Patiënten met een slechte conditie of beperkte levensverwachtingen moeten het advies krijgen niet mee te doen aan het preventieve onderzoek.

De auteurs vinden dat er sprake is van ‘belangenverstrengeling’ wat betreft het RIVM, omdat het instituut zowel de taak heeft om het bevolkingsonderzoek uit te voeren als om de informatievoorziening te verzorgen. Dat bijt, omdat de uitvoering van het bevolkingsonderzoek gebaat is bij een hoge deelname.

RIVM

Het RIVM zegt in een reactie dat "overhalen tot deelname" geen doel is. Het wil slechts een "geïnformeerde keuze" bieden. Het RIVM zal de folder in 2017 wel aanpassen door een leeswijzer toe te voegen waaruit moet blijken dat het ook een keuze is om niet mee te doen aan het preventieve onderzoek. 

In 2015 is het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd, om de sterfte aan deze ziekte terug te dringen.

Aanbevolen artikelen