De hoeveelheid groente, fruit en vis die ouderen eten hangt sterk af van hun sociaaleconomische positie. Ouderen met een lager opleidings- en inkomensniveau eten vaak ongezonder dan leeftijdsgenoten met een hoger opleidings- en inkomensniveau.

Dit komt naar voren in het promotieonderzoek van Coosje Dijkstra, onderzoekster aan de VU.

Ouderen met een lager opleidings- en inkomensniveau denken vaker onterecht dat zij aan de richtlijn voor groente voldoen. Ook hebben zij andere motieven wanneer zij wel gezond eten. Zo vindt deze groep het minder belangrijk om gezond te eten met het doel om ziektes te voorkomen.

Andere factoren die mogelijk invloed hebben op eetgewoonten van deze groep zijn de hoge prijs van vis en het niet lekker vinden van fruit.

Onderzoek

De resultaten van Dijkstra hebben als doel sociaaleconomische verschillen in voeding te verkleinen bij ouderen om uiteindelijk de gezondheid van deze groep te verbeteren.

Verder onderzoek zal nodig zijn om de onderliggende oorzaken van de verschillen te verklaren.