Het wietgebruik onder 50-plussers in Amerika is de afgelopen jaren sterk gestegen. Volgens een studie is het gebruik binnen deze leeftijdsgroep tussen 2006 en 2013 toegenomen met 71 procent.

Onderzoeker Benjamin Han, van het Center for Drug Use and Hiv Research, leidde de studie waarbij antwoorden werden geanalyseerd van meer dan 47.000 volwassenen van 50 jaar en ouder.

De gegevens waren afkomstig van de National Survey on Drug Use and Health. Een organisatie die data verzamelt van de bevolking met betrekking tot het gebruik van tabak, alcohol, illegaal drugsgebruik en mentale gezondheid.

Bij volwassenen boven de 65 jaar was het wietgebruik significant lager dan bij respondenten tussen de 50 en 64 jaar. Over het algemeen was de stijging vooral te zien bij mannen.

Leeftijd

Vaak wordt gedacht dat wietgebruik vooral onder jongeren voorkomt. Toch wordt in het onderzoek geconstateerd dat de Amerikaanse bevolking behorend tot de babyboomgeneratie een hoger percentage aan drugsgebruikers heeft dan al hun voorgaande generaties.

Volgens Han zien 50-plussers wietgebruik niet als iets dat risicovol is. "Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts 5 procent van de oudere volwassenen denkt dat een wietgebruik van één of twee keer per week een verhoogd risico voor de gezondheid met zich mee brengt."

Alarmerend

Hoewel de onderzoekers de resultaten niet alarmerend vinden, denken ze wel dat voorlichting niet alleen gericht moet zijn op tieners. "Ouderen gebruiken wiet mogelijk voor verschillende redenen, ook om bijvoorbeeld medische redenen. Toch moeten we oppassen dat deze groep wiet niet op een gevaarlijke wijze gebruikt. Oudere volwassenen zijn mogelijk extra kwetsbaar voor de effecten van wiet", aldus Han.

Ook denken de onderzoekers dat ouderen kwetsbaarder zijn omdat ze in tegenstelling tot jongere wietgebruikers eerder uit balans raken en daarom sneller zouden kunnen vallen.

Han zegt dat meer onderzoek nodig is om te weten te komen wat het effect van wietgebruik is op de Amerikaanse bevolking. Momenteel is wiet in een paar staten van de Verenigde Staten legaal, in andere staten is aleen het medicinaal gebruik van wiet legaal.