Een gezondheidsinstituut van de Britse overheid waarschuwt dat bomen ook een negatief effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Als ze op verkeerde plaatsen in steden worden neergezet, kan vervuiling juist in straten blijven hangen.

"Bladeren en takken vertragen luchtstromen, waardoor schadelijke stoffen blijven hangen", citeerde The Guardian donderdag uit een nieuwe landelijke richtlijn voor lokale overheden die binnenkort wordt uitgevaardigd.

Bomen houden fijnstof tegen en zuiveren de lucht, maar anderzijds kunnen er ook uitlaatgassen onder blijven hangen.

Gemeenten moeten het advies zeker niet opvatten als een oproep bomen te gaan kappen. Ze moeten zich er echter wel van bewust zijn dat bomen op de juiste plekken neergezet moeten worden en onderhoud behoeven.

Net als in andere Europese landen leidt luchtvervuiling in Groot-Brittannië tot veel gezondheidsproblemen. Volgens de krant sterven jaarlijks veertigduizend Britten aan de gevolgen van verontreinigde lucht.

Drempels

De Britse instantie signaleert meer keerzijden van goedbedoelde maatregelen. Bijvoorbeeld drempels: die halen weliswaar de snelheid uit het verkeer en vergroten zo de veiligheid, maar het afremmen en optrekken zorgt er ook voor dat de uitstoot van schadelijke stoffen omhooggaat.