Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Máxima Medisch Centrum (MMC) hebben een hartrevalidatieprogramma ontwikkeld waarbij de fysieke training van de revalidatie plaatsvindt in de thuissituatie van de patiënt, met begeleiding op afstand. Het initiatief moet hartrevalidatie aantrekkelijker maken.

Uit onderzoek komt naar voren dat mensen die een hartrevalidatieprogramma volgen 35 procent minder kans hebben om in de jaren erna te overlijden. Toch volgt minder dan 30 procent van de hartpatiënten na een ziekenhuisopname bij een hartinfarct of acute behandeling aan het hart een hartrevalidatieprogramma.

Ondanks intensieve behandeling vallen patiënten die wel revalideren vaak terug in hun oude leefpatroon.

In het revalidatieprogramma ontwikkeld voor de thuissituatie hebben patiënten invloed op de samenstelling van het programma. Dit zou er toe leiden dat de motivatie en therapietrouw hoger zullen zijn en moet het eindresultaat ten goede komen. Met de conclusies promoveerde onderzoeker Jos Kraal vorige week aan de Universiteit van Amsterdam

Ziekenhuis

Patiënten kunnen of willen niet altijd deelnemen aan het intensieve revalidatieprogramma in het ziekenhuis. Dit kan onder meer komen door de afstand naar het ziekenhuis of door een gebrek aan tijd.

In de betreffende studie werden negentig hartpatiënten, met een laag tot matig risico op een nieuwe incident, verdeeld over een trainingsprogramma dat thuis plaatsvond en een programma dat in het ziekenhuis plaatsvond. Daaruit bleek dat de conditie en de kwaliteit van het leven bij beide groepen evenveel was gestegen.

De kosten voor werkverzuim waren bij de thuistrainers echter lager. Dit komt mogelijk doordat hartrevalidatie voor de thuistrainers beter te combineren was met werkhervatting. De groep die het thuisprogramma volgde bleek tevredener te zijn over het revalidatieprogramma dan de patiënten die de training in het ziekenhuis kregen.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een vervolgstudie gestart. Deze heeft als doel het thuisprogramma en de begeleiding op afstand verder te optimaliseren. De eerste resultaten van deze studie worden eind 2017 verwacht.