Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Baby beweegt te weinig en krijgt te veel calorieën

'Vrouwen die ouder zijn dan 25 bij eerste kind leven langer'

Vrouwen die na hun 25e een kind krijgen, leven vaak langer dan vrouwen die op jongere leeftijd moeder worden. Dat blijkt uit een meerjarig onderzoek van de Universiteit van San Diego onder 28.000 vrouwen.
Door NU.nl

Dat meldt Time. De resultaten verschenen in het American Journal of Public Health.

Van de groep onderzochte vrouwen bereikte de helft de leeftijd van negentig jaar. "Wat hen onderscheidde van de anderen was dat zij op latere leeftijd hun eerste kind kregen", vertelt onderzoeker Aladdin Shadyab. Vergeleken met vrouwen die jonger waren dan 25 toen ze hun eerste kind kregen, hadden de vrouwen die erna bevielen 11 procent meer kans om negentig te worden. Ook werden zij gezonder oud met minder chronische ziekten als hartproblemen en diabetes. 

Bovendien hadden vrouwen die twee tot vier kinderen kregen meer kans om ouder te worden dan moeders met een kind. Dit gold echter alleen voor blanke vrouwen en niet bij donkere vrouwen.

Factoren

In hun onderzoek hielden wetenschappers rekening met een aantal factoren die de levensverwachting en de keuze voor het krijgen van kinderen kunnen beïnvloeden, zoals de leeftijd van de moeder, haar ras, opleiding, inkomen, burgerlijke stand, BMI, roken, alcoholconsumptie en het gebruik van anticonceptie. Zelfs met deze factoren meegerekend bleef er een duidelijk verband tussen een hogere leeftijd bij de geboorte van het eerste kind en een verhoogde levensverwachting.

Het onderzoek heeft geen duidelijke verklaring voor het verband, maar volgens eerder onderzoek zijn sociale factoren zoals inkomen en educatie kenmerken van de toegang tot gezondheidszorg voor een vrouw. Vrouwen die later in het leven kinderen krijgen besluiten dit vaak omdat zij langer willen studeren en een carrière willen najagen. Dat leidt vaak tot een hoger inkomen. De grotere toegang tot gezondheidszorg zorgt ervoor dat ze langer leven.

Twee

Daarnaast zijn vrouwen die twee tot vier kinderen hebben gekregen over het algemeen gezonder dan vrouwen met een kind. Het feit dat zij in staat waren meerdere zwangerschappen te volbrengen is simpelweg een indicatie van hun goede gezondheid en hun grotere kans om oud te worden.

Ondanks de resultaten roepen de onderzoekers vrouwen niet op hun zwangerschap uit te stellen. Volgens Shadyab brengt het op latere leeftijd krijgen van een kind significant meer risico's met zich mee voor zowel de moeder als het kind.


Lees meer over:

levensverwachting

Aanbevolen artikelen