Protonpompremmers (PPI) zijn onvervangbare geneesmiddelen bij de behandeling van zuurgerelateerde ziekten. De behandeling is alleen niet zonder risico op bijwerkingen. 

Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Bio Med Central. Onderzoekers hebben de bestaande literatuur uit de Medline/PubMed, Embase en Cochrane-databases over PPI beoordeeld en samengevoegd.

PPI worden gebruikt bij zuurgerelateerde ziekten als Gastro-Oesofageale refluxziekte (GORZ) en het Zollinger-Ellison-syndroom en als maagbeschermer bij andere medicaties. 

Uit dit onderzoekt blijkt dat behandeling met PPI noodzakelijk is bij zuurgerelateerde ziekten. Een behandeling van acht weken kan genezing bereiken bij meer dan 80 procent van de patiënten, maar niet zonder risico. Vitamine-b12 en ijzertekorten kunnen voorkomen.

Risico

De onderzoekers willen dan ook met dit onderzoek benadrukken dat gebruik van deze remmers niet zonder risico is. Er moet worden vastgehouden aan evidence-based richtlijnen, waarmee wordt bedoeld dat de informatie die beschikbaar is over deze remmingen wetenschappelijk moet zijn, door beroepsbeoefenaars naar buiten moet zijn gebracht of door gebruikers zelf.