Fantoompijn die ontstaat wanneer een lichaamsdeel is geamputeerd kan mogelijk worden verminderd door middel van een nieuwe technologie. Hierbij worden de hersenen getraind bewegingen van het missende lichaamsdeel aan te sturen met een alternatief deel van het brein.

Onderzoekers van de Japanse universiteit van Osaka en de Britse universiteit van Cambridge ontwikkelden een robotarm die bestuurd kan worden door middel van hersenactiviteit. Aan tien patiënten die een arm misten, werd gevraagd de robot te besturen.

Het team ontdekte dat de pijn toenam wanneer patiënten de arm probeerden te besturen door de beweging te associëren met hun ontbrekende arm. "Het deel van de brein dat beweging aanstuurt werkt prima, maar er wordt niet terug gecommuniceerd. Er is sprake van een discrepantie", aldus onderzoeker Takufumi Yanagisawa.

De patiënten werden vervolgens door de onderzoekers getraind om het 'verkeerde' deel van de hersenen te trainen. Zo werd bijvoorbeeld bij een patiënt zonder linkerarm de robotarm aangestuurd met een beweging die geassocieerd wordt met de rechterarm.

Wanneer deze techniek succesvol toegepast werd, nam de fantoompijn significant af. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature Communications.

Reconstrueren

De technologie maakt gebruik van het vermogen van het brein om zich te reconstrueren en nieuwe dingen aan te leren. De onderzoekers vinden de resultaten van het onderzoek veelbelovend, maar benadrukken de effecten van de behandeling vooralsnog tijdelijk zijn. Daarnaast is een dergelijke behandeling erg kostbaar.

Toch denken de onderzoekers dat een soortgelijke behandeling in de nabije toekomst toegankelijk zal zijn en dat idealiter mensen over vijf tot tien jaar de technologie thuis kunnen gebruiken.

Fantoompijn komt vaak voor bij mensen waarbij een hand of arm is geamputeerd. Ondanks dat het lichaamsdeel ontbreekt, voelt het alsof het nog steeds aanwezig is. Tussen de 50 en 80 procent ervaart chronische pijn waarbij gebruikelijke pijnstillers niet werken.