Het gebruik van vitamine E kan bij oudere mannen zowel het risico op longontsteking verkleinen en vergroten. De levensstijl van de mannen beïnvloedt de werking van de vitamine op hun gezondheid.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Helsinki, gepubliceerd in British Journal of Nutrition.

Een groep van 29.133 mannen in de leeftijd van 50 tot 69 jaar deed mee aan een gezondheidsonderzoek, dat werd uitgevoerd tussen 1985 en 1993. 898 van hen hadden longontsteking. Professor Harri Hemilä heeft nu hiervoor de specifieke effecten die volgen na vitamine E-inname bekeken.  

Uit het onderzoek kwam naar voren dat 28 procent van de mannen die roken en weinig bewegen na het gebruik van vitamine E een grotere kans kregen op een longontsteking. Dit aantal werd zelfs verhoogd tot 68 procent bij de groep mannen die het vaakst rookt en het minst beweegt.

Tegengesteld effect

Daarentegen zorgde vitamine E ervoor dat de kans op longontsteking met 69 procent werd verkleind bij de groep mannen die niet tot nauwelijks roken en regelmatig doen aan lichaamsbeweging.

Dit resultaat is opmerkelijk, omdat het bewijst dat vitaminen niet louter een positief effect hebben op de weerstand. Het uniforme effect van vitamine E wordt met dit onderzoek dus weerlegd.

Hemilä raadt dan ook aan om de vitamine niet langer te gebruiken voor het verbeteren van het immuunsysteem. Hij concludeert dat er verder onderzoek nodig is over het effect van het voedingssupplement bij oudere, niet rokende mannen die veelvuldig bewegen. Bij verdere onderzoeken waarbij vitamine E een rol speelt, moet dan ook gekeken worden naar de effecten die het supplement heeft op subgroepen en niet naar de onderzoeksgroep in zijn geheel.

Vitamine E is onder meer te vinden in zonnebloemolie, graanproducten, noten en groenten.