De Hersenstichting heeft inmiddels meer dan 100.000 donateurs. Drie jaar geleden waren het er nog 55.000. 

Dit heeft de Hersenstichting zojuist naar buiten gebracht. De groei van het aantal donateurs is volgens de stichting vooral te danken aan de jaarlijkse inzet tijdens de collecteweek, deur-aan-deur werving en de live tv-uitzending Geef om je hersenen, die sinds drie jaar samen met omroep MAX wordt georganiseerd.

In 2013 werd 4,8 miljoen euro door de Hersenstichting besteed aan onderzoek, in 2015 was dat 7,1 miljoen.