Werkende mensen komen nog te vaak in de problemen als ze mantelzorg verlenen of kinderen hebben. De combinatie van betaald werk en mantelzorg of kinderopvang leidt geregeld tot stress en gezondheidsklachten.

Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een woensdag gepubliceerd onderzoek. School- en opvangtijden sluiten nog altijd onvoldoende aan op arbeidstijden. De afgelopen jaren is daar te weinig aan gedaan. Mantelzorgers die ook een baan hebben lopen eveneens tegen problemen aan en dat dreigt in de toekomst alleen maar erger te worden, aldus de SER.

Ouderen moeten van de overheid steeds langer thuis blijven wonen en zijn steeds meer aangewezen op hun eigen netwerk als ze zorg nodig hebben.

Passende regelingen zijn er echter niet voor alle werkenden om die zorg ook te kunnen verlenen. Niet iedereen is even flexibel wat betreft thuiswerken en er is te weinig bekend over de verschillende verlofregelingen, aldus het adviesorgaan.