Wereldwijd drinken vrouwen gemiddeld steeds meer alcohol. De consumptie ervan is bijna even hoog als die van mannen.

Onderzoekers van de universiteit van New South Wales uit Australië analyseerden gegevens van 4 miljoen mensen afkomstig uit 68 verschillende internationale studies. De gegevens van de verschillende onderzoeken werden verzameld tussen 1948 en 2014.

De onderzoekers verdeelden de data in drie groepen: weinig tot gemiddeld alcoholgebruik, excessief alcoholgebruik en sociale- en gezondheidsproblemen in relatie tot alcoholgebruik.

Mannen die geboren waren tussen 1891 en 1910 dronken twee keer zo veel weinig tot gemiddeld als vrouwen. Mannen en vrouwen geboren tussen 1991 en 2000 deden dat gemiddeld evenveel.

Binnen dezelfde periode daalde het verschil tussen de twee sekse op het gebied van excessief alcoholgebruik van drie naar 1,2 keer zo veel. De genderkloof met betrekking tot sociale- en gezondheidsproblemen in relatie tot alcoholgebruik werd kleiner van 3,6 naar 1,3 keer zo veel.

Afname

De afname in het verschil nam het sterkst toe vanaf 1966. Volgens onderzoeker Tim Slade is er niet één specifieke reden waarom vrouwen meer zijn gaan drinken.

"Het is mogelijk dat het drinken van alcohol meer sociaal geaccepteerd is sinds vrouwen zijn gaan werken, een hoger opleidingsniveau hebben en financieel onafhankelijker zijn", aldus Slade.

De onderzoekers benadrukken dat de statistieken daterend uit het begin van het onderzoek mogelijk niet helemaal representatief zijn. Het was in die periode niet altijd sociaal geaccepteerd dat vrouwen alcohol dronken. Daardoor is er een kans dat niet alle vrouwen helemaal eerlijk waren.

Slade vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de mogelijke gevolgen van het drinken van alcohol. "We kunnen niet langer denken dat het drinken van alcohol en gezondheidsproblemen gerelateerd aan alcohol alleen een effect hebben op mannen." De onderzoekers pleiten voor meer voorlichting over alcohol voor jonge vrouwen.