Zaterdag 25 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Medisch onderzoek bij kinderen uitgebreid

De mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige personen die niet voor zichzelf kunnen beslissen is verruimd. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid).
Door: ANP

Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. De belasting van het onderzoek moet voor de proefpersonen beperkt blijven en moet in relatie staan met de behandeling die ze ondergaan. Het gaat niet om grote ingrepen, maar bijvoorbeeld om de afname van een extra buisje bloed of een scan tijdens een gangbare behandeling.

Op dit moment is het zo dat kinderen en meerderjarige personen die niet zelf beslissingen kunnen maken niet aan wetenschappelijk onderzoek mogen meedoen als dat hen niet direct ten goede komt.

Een kind mag straks vanaf zestien jaar zelf beslissen om mee te doen aan zo'n onderzoek. Nu is dat nog achttien jaar. Bij jongere kinderen en meerderjarige wilsonbekwamen moeten ouders of naaste familie eerst toestemming geven.

Wetenschappelijke onderzoekers en de centrale commissie mensgebonden onderzoek hadden voor de verruiming gepleit. Artsen en patiëntenverenigingen steunden deze oproep. Het voorstel van Schippers is in lijn met een nieuwe verordening van de EU voor geneesmiddelenonderzoek.

Aanbevolen artikelen