Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal onderzoek doen naar het gebruik van lachgas en de bijbehorende risico's.

Daarmee geeft het ministerie gehoor aan de oproep van Tweede Kamerlid Marith Volp (PvdA). Dat bevestigt Volp zaterdagavond in het BNN-VARA-consumentenprogramma Kassa.

Mede op verzoek van Volp wil het ministerie nu meer inzicht krijgen over lachgas. Zo moet onderzocht worden wie het gebruiken, in welke hoeveelheden en de eventuele effecten op de lange termijn. Mogelijk zal het Trimbos-instituut dit onderzoeken.

Het Trimbos-instituut onderzocht in juli het gebruik van lachgas onder jongeren. Toen bleek dat zeker 8 procent van de jongeren tussen de twaalf en zestien jaar er ervaring mee heeft. Sinds juli 2016 valt de verkoop van lachgas onder de Warenwet en is daarmee legaal verkrijgbaar.

De eerste resultaten van het nog uit te voeren onderzoek worden halverwege 2017 verwacht.