Tijdens de afgelopen Donorweek (10 tot 17 oktober) hebben zich voor het eerst meer mensen gemeld die geen organen willen afstaan dan wel, meldt het ministerie van VWS. 

Van de bijna 31.844 nieuwe registraties was het 5.414 keer 'ja' (17 procent) en 26.430 (83 procent) 'nee'. Ook bij de mensen die hun registratie lieten wijzigen, pakte het negatief uit. Er werden 6.511 bestaande registraties in een 'ja' (37 procent) veranderd en 11.025 in een 'nee' (63 procent).

Afgelopen twee jaar was de verhouding 'ja' tegenover 'nee' 86 procent tegen 14 procent, gerekend over nieuwkomers en mensen die wijzigingen aanbrachten.

Dit jaar is dat beeld tegenovergesteld: in totaal zei 24 procent 'ja' en 76 procent 'nee'. Niet alleen procentueel, maar ook in absolute aantallen was het aantal 'ja'-registraties lager: 11.925 dit jaar tegenover bijna 24.000 per donorweek in de voorgaande twee jaren.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van D66 voor een nieuw registratiesysteem, waarmee een nipte meerderheid van de Tweede Kamer akkoord ging, leidde tot verdeelde reacties. Het is nog sterk de vraag of de Eerste Kamer ook zal instemmen. 

In de plannen moeten volwassen Nederlanders kiezen of zij wel of geen donor willen zijn. Nee is nee, maar bij geen keuze wordt iemand wel geregistreerd als orgaandonor.

Teleurstellend

De pleitbezorger van de nieuwe donorwet, D66-Kamerlid Pia Dijkstra, noemt het  "natuurlijk teleurstellend" dat een meerderheid van de mensen nu kiest voor Nee. Vorig jaar overleden 134 mensen, omdat er geen orgaan beschikbaar was. "Zij zijn gebaat bij meer donoren. Ik zal me er voor blijven inzetten dat meer mensen zich actief registreren en zo meer donorpatiënten geholpen kunnen worden."

Dijkstra stelt dat het doel van de donorwet is dat mensen zelf een keuze maken. "Er zijn nog steeds bijna 9 miljoen mensen die nog geen keuze hebben gemaakt. Als de nieuwe wet in werking is, gaan al die mensen nog een keuze maken."

Meer dan duizend mensen wachten in Nederland op een orgaan.