Het aantal geconstateerde gevallen van dikkedarmkanker is in België tussen 2013 en 2014 met 21 procent gestegen. Sinds eind 2013 kunnen hier alle 56- tot 74-jarigen een staal van hun stoelgang naar een laboratorium sturen om het te laten onderzoeken op deze vorm van kanker.

De stijging van de het aantal vastgestelde gevallen van dikkedarmkanker sinds de ingang van de proef is volgens de Vlaamse minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen een bewijs dat het project werkt.

"Deze cijfers tonen aan dat ons onderzoek doet wat het moet doen: meer kankers opsporen in een vroeg stadium", zegt Vandeurzen tegen de Vlaamse krant De Standaard.

Ook Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing, ziet de cijfers als goed nieuws. "Het is duidelijk dat we op deze manier sneller kankers kunnen opsporen en ze dus ook met meer kans op genezing kunnen behandelen. De cijfers betekenen dus niet dat er plots meer dikkedarmkankers zijn, maar wel dat we ze makkelijker vinden. Wat de volksgezondheid alleen maar ten goede kan komen."

Nederland

In Nederland deden in 2015 850.000 mensen tussen de 55 en 75 jaar mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bij bijna 3.700 deelnemers werd darmkanker ontdekt, vaak in een vroeg stadium. Daarnaast werden bij meer dan 20.000 staaltjes adenomen, mogelijke voorlopers van darmkanker, verwijderd.