Bewoners van verpleeghuizen in Nederland beoordelen hun instelling gemiddeld met een 7,8. Vooral de personele bezetting en oprechte aandacht voor mensen dragen bij aan de kwaliteit van een tehuis. 

Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland, die 23.000 interviews afnam met bewoners van verpleeghuizen. 

Bewoners lijden volgens het onderzoek ernstig onder een gebrek aan personele bezetting of oprechte aandacht voor mensen. "Sommige verhalen raken diep. Daar tegenover staan verhalen van mensen die zich echt gezien en gehoord voelen en tevreden zijn. De verschillen zijn enorm. We vinden het belangrijk dat iedereen kennis kan nemen van die verschillen en dat verpleeghuizen van de ervaringen leren", zegt Diana Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Basiskwaliteit

De federatie hoopt dat verpleeghuizen die onder het gemiddelde scoren kunnen leren van de tehuizen met tevreden bewoners. "Uit de ervaringen leren we dat het niet zomaar een kwestie is van 'meer geld erbij en alles komt goed", zegt Veldman.

"Het zit 'm in de manier waarop ze hun aanbod, hun benadering en personeelsbezetting afstemmen op wat voor mensen belangrijk is. Daarnaast moet de basiskwaliteit op orde zijn. Ook daarin verschillen de huizen, dus ook die informatie moet voor iedereen inzichtelijk zijn."

Vertrouwen

De Patiëntenfederatie Nederland pleitte tijdens gesprekken met de koepel van verpleeghuizen, dokters en verpleegkundigen voor inzichtelijkheid van informatie van verpleeghuizen. "In theorie onderschrijft iedereen deze gedachte maar intussen zien we te weinig beweging. Het is cruciaal voor het vertrouwen dat de verpleeghuizen maatschappelijke verantwoording afleggen over hoe ze scoren, dat ze laten zien dat ze in beweging zijn en willen verbeteren."