Bijna 30.000 mensen per week hebben in het donorregister aangegeven géén donor te willen zijn, sinds de Tweede Kamer de nieuwe donorwet heeft aangenomen.

In september registreerden 67.647 mensen zich om 'nee' in te kunnen vullen. Nog eens 22.470 anderen die voorheen 'ja' hadden ingevuld, zijn van mening veranderd. Dat meldt dagblad Trouw zaterdag.

Voordat de donorwet in de Kamer werd aangenomen, waren er zo'n vijftig Nederlanders per dag die zich bij het donorregister inschreven om 'nee' in te vullen.

Het aantal mensen dat in september voor een 'ja' koos, kwam uit op 5646. Er waren 9442 personen die hun eerder gemaakte keuze in 'ja' veranderden. Die eerdere keuze hoefde niet per se 'nee' te zijn.

Nieuwe donorwet

Als de nieuwe donorwet wordt ingevoerd, worden mensen die zich niet hebben geregistreerd automatisch donor. Nu is het juist zo dat mensen die zich niet registreren, ook niet worden aangemerkt als orgaandonor.

De Eerste Kamer moet nog stemmen over de donorwet. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er in Nederland bijna negen miljoen mensen niet ingeschreven in het donorregister.