Zondag 26 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Veel leveranciers röntgenapparatuur overtreden Kernenergiewet

Bijna driekwart van de leveranciers van röntgenapparaten overtreedt de Kernenergiewet. Van de 37 bedrijven die door Inspectie SZW zijn onderzocht, zijn er bij 27 bedrijven overtredingen geconstateerd.
Door: NU.nl

Bij de helft van de bedrijven ontbrak het aan deskundigheid, schrijft dagblad Trouw zaterdag. Er mag alleen met radioactieve straling worden gewerkt door of onder toezicht van een deskundige met de juiste diploma's.

Daarnaast bleek dat vijf bedrijven geen risicoanalyse hebben. In dat document staat welke werkzaamheden er moeten gebeuren en hoe groot de kans op straling daarbij is.

Bij zestien bedrijven voldoet de analyse niet aan kwaliteitseisen. Twaalf bedrijven werkten bovendien zonder vergunning.

2006

Tien jaar geleden constateerde de arbeidsinspectie, de voorloper van Inspectie SZW, ook al dat er veel mis was bij de leveranciers. Toen deden 24 van de 26 bedrijven niet aan de Kernenergiewet. Ook toen ontbrak het veelal aan deskundigheid.

De Inspectiedienst liet weten blij te zijn dat er verbeteringen zijn ten opzichte van 2006. "Maar de nalevingspercentages zijn natuurlijk nog veel te laag."

Aanbevolen artikelen