Minister Edith Schippers (Sport) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn.

Schippers wijst er vrijdag op dat het RIVM vooralsnog geen bewijs ziet voor de schadelijkheid van de korrels, ook niet na de uitzending van ZEMBLA van woensdag. Wetenschappers zeiden dat rubbergranulaat-velden nooit goed onderzocht zijn, terwijl in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voetballers het krijgen van kanker linken aan het spelen op deze velden.

Rubbergranulaat is gemaakt van oude autobanden. Dit materiaal bevat kankerverwekkende stoffen. In 2006 is onderzocht of deze stoffen ook in het lichaam van voetballers terecht kunnen komen, maar dat was een zeer summier onderzoek, concludeert ZEMBLA. 

In 2015 leek er een nieuwe Europese norm voor kankerverwekkende stoffen in rubber te komen, maar dankzij een succesvolle lobby van de branchevereniging van bandenfabrikanten valt rubber tot minstens 2017 niet onder die norm. Als de norm al wel zou gelden, zou het gehalte schadelijke stoffen in de granulaten veel te hoog zijn.

Ongerust

Er loopt al een groter Europees onderzoek naar de rubberkorrels, maar daarop wil Schippers niet wachten. Ze kan zich de ongerustheid van veel ouders van sportende kinderen voorstellen en wil dat het RIVM er snel "een schepje bovenop doet".

Het RIVM zei eerder deze week tegen NU.nl het onzin te vinden om niet het Europese onderzoek af te wachten. 

Het aantal voetbalvelden van kunstgras is tussen 2007 en 2016 gestegen van ongeveer driehonderd naar tweeduizend. Op 90 procent van deze velden wordt rubbergranulaat gebruikt.