Het aantal darmpatiënten dat voor een kijkonderzoek naar het ziekenhuis moet, kan met 30 procent worden teruggebracht. In het diagnosetraject zou dan een combinatie van vragen, lichamelijk onderzoek én een ontlastingstest door de huisarts moeten worden opgenomen. 

Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het vakblad BMC Medicine, gecoördineerd door het UMC Utrecht.

Aan het onderzoek deden 810 patiënten met een mogelijk ernstige darmziekte mee. Zij ondergingen een ontlastingstest de aanwezigheid van bloed in de ontlasting werd bepaald, voorafgaand aan de endoscopie. Van deze patiënten bleken er achteraf 669 geen ernstige darmziekte te hebben.

Toen de resultaten van de ontlastingtest werden gecombineerd met de klachten van de patiënt, constateerden de onderzoekers dat ongeveer 30 procent van deze patiënten geen endoscopie had hoeven ondergaan, omdat tijdens hun bezoek aan de huisarts een ernstige darmziekte al adequaat uitgesloten had kunnen worden.

Niet altijd duidelijk

De diagnose van ernstige aandoeningen van de darm zoals darmkanker en de ziekte van Crohn is moeilijk doordat de klachten niet altijd duidelijk zijn. Bij een vermoeden van een ernstige darmziekte verwijst de huisarts de patiënt in principe naar het ziekenhuis voor een kijkonderzoek van de darmen (endoscopie). 

Uit eerdere onderzoeken is echter gebleken dat bij 60 tot 80 procent van de doorverwezen patiënten vervolgens geen ernstige aandoening wordt geconstateerd. Deze patiënten worden dus onnodig aan een vervelende, tijdrovende en kostbare medische procedure blootgesteld.

Veilige methode

In het huidige onderzoek werd één patiënt met darmkanker door de nieuwe diagnostische strategie niet meteen doorverwezen. Volgens de auteurs zou met een nauwlettende controle op aanhoudende klachten in dergelijke gevallen de diagnose binnen afzienbare tijd alsnog kunnen worden gesteld in plaats van worden gemist.

"Uit ons onderzoek blijkt dat we door het combineren van de klachten van patiënten met een ontlastingstest het aantal doorverwijzingen voor een endoscopische controle op een ernstige darmaandoening met ongeveer één derde veilig zouden kunnen terugdringen", aldus Sjoerd Elias, eerste auteur van het onderzoek.