550.000 Nederlanders zeggen eenzaam te zijn. Daaronder bevinden zich meer mannen dan vrouwen.

In 2015 waren 330.000 mannen, en bijna 220.000 vrouwen eenzaam, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het grootst is dit verschil bij mensen van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar): zeven procent van de mannen en vier procent van de vrouwen is eenzaam. Van de eenzame mannen is achtien procent alleenstaand.

Mensen van 75 jaar of ouder zijn vaker eenzaam dan jongeren: zeven procent (ruim 70.000) van hen leeft in eenzaamheid. Onder 15- tot 25-jarigen is dit twee procent.

Gezondheid

Volgens het CBS heeft eenzaamheid op latere leeftijd vooral te maken met een slechtere gezondheid. ''Ouderen zijn minder mobiel waardoor ze minder gemakkelijk contact hebben met anderen", concludeert het statistiekbureau.

In het algemeen zijn mensen eenzaam als ze iets missen in hun sociale contacten, stelt het CBS. Dit kan zijn: te weinig contacten of een gebrek aan emotionele steun. ''Iemand met weinig contacten is dus niet per definitie eenzaam."