Vrijdag 1 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Stijgend aantal ratten leidt tot meer gevallen Ziekte van Weil'

Het aantal gevallen van de tropische infectieziekte leptospirose, beter bekend als de Ziekte van Weil, is de afgelopen jaren opeens toegenomen. Dit lijkt samen te hangen met de toenemende overlast door ratten.
Door: NU.nl

Dat blijkt uit cijfers die het NTR-programma De Kennis van Nu heeft bemachtigd. In de uitzending van donderdagavond wordt nader op de cijfers ingegaan.

Het RIVM heeft aangegeven begin 2017 een onderzoek te willen starten naar de ziekte van Weil, vanwege de stijging van het aantal ziektegevallen. 

Leptospirose kwam vóór 2014 nauwelijks voor in Nederland. Maar tussen 2014 en 2015 ging het aantal gevallen van zeven naar zestig per jaar. Ook in andere Europese landen als Duitsland, Frankrijk en België is een stijging van het aantal gevallen gesignaleerd. 

Ziekmakende bacteriën

Leptospirose wordt overgebracht door de bruine rat. In veel,vooral grote steden is het aantal meldingen van overlast door de dieren gestegen. 

Onderzoek in handen van De Kennis van Nu, laat zien dat de helft van alle bruine ratten in Nederland de ziekte van Weil bij zich draagt. Hun ziekmakende bacteriën komen via hun urine in oppervlaktewater of de modder terecht en kunnen vervolgens via de mond, neus, ogen of wondjes binnendringen bij de mens.

Weil-patiënten krijgen hoge koorts, verlies van nier- en leverfuncties, en soms hersenvliesontsteking of longbloedingen. Ook na een effectieve antibioticabehandeling houden zij vaak last van vermoeidheidsklachten. Omdat de levensbedreigende infectieziekte nog steeds te boek staat als een aandoening die alleen in tropische gebieden voorkomt, herkennen huisartsen de klachten vaak niet of te laat.

Notoire ziektebron

Volgens internationaal Weil-expert Rudy Hartskeerl is snelle alertheid geboden. Hij verwacht daarbij een verdere stijging in de komende jaren: het opwarmende klimaat zorgt ervoor dat ratten makkelijker kunnen overwinteren en dat hun uitgescheiden bacteriën langer overleven in open water. Dat maakt de rat volgens hem "een notoire ziektebron, die beter in de gaten gehouden moet worden".

Volgens Hartskeerl is het zeer wenselijk dat huisartsen beter geïnformeerd worden over de ziekte en op de hoogte zijn van de recente toename.

Aanbevolen artikelen