Het aantal vrouwen dat tijdens en rond de bevalling sterft is wereldwijd met 44 procent gedaald tussen 1990 en 2015.

Gemiddeld sterven nu 216 op de honderdduizend vouwen door geboortegerelateerde complicaties. Een kwart eeuw geleden was dit 385, citeert Reuters uit onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Ondanks dit succes is het millenniumdoel van de Verenigde Naties (VN) uit zicht. De organisatie formuleerde destijds het streven van een daling van bijna 70 procent.

Achterblijven

Een van de oorzaken van het falen van het VN-millenniumdoel zijn de groeiende verschillen in de kwaliteit van de zorg voor moeders wereldwijd. Hoewel in de meeste landen vooruitgang wordt geboekt, blijft een kwetsbare groep achter.

"In alle landen zijn kwetsbare vrouwen disproportioneel vaak het slachtoffer van moedersterfte", aldus hoofdonderzoeker Wendy Graham. "Dat belemmert het realiseren van de millenniumdoelen. Om dat te doen is het namelijk noodzakelijk dat het niet zo is dat bepaalde groepen steevast achter blijven."

Bijna 53 miljoen vrouwen in arme gebieden krijgen geen professionele hulp bij zwangerschap en geboorte. Zij leven meestal in ontwikkelingslanden. Daar komen onder meer onveilige abortussen en infecties rond de bevalling vaak voor.