Patiënten worden op de eerste hulp vaak gevraagd om op een schaal van één tot tien aan te geven hoe erg de pijn is die ze voelen, maar echt nauwkeurig is dit niet.

De numerieke schaal voor pijn die veelal op eerste hulpposten gebruikt worden, mist enkele belangrijke aspecten van pijn. Dat stellen Zweedse wetenschappers in een nieuwe studie.

De schaal zegt niets over het type pijn. Ook wordt niet duidelijk wat de invloed is van het veranderen van de lichaamspositie op de pijn. Bovendien kunnen veel patiënten zich niet voorstellen hoe de extremen op de pijnschaal voelen, stellen de onderzoekers.

De wetenschappers spraken met patiënten op de eerste hulp in een Zweeds ziekenhuis. Deelnemers werd gevraagd om de gevoelde pijn te waarderen op een visuele schaal en een numerieke schaal. Op de visuele schaal moesten patiënten het pijnniveau aangeven op een horizontale lijn van tien centimeter. Op de numerieke schaal moesten zij hun pijn een cijfer geven tussen de nul en tien.

Bang

Na afloop vertelden sommige patiënten dat de schalen onvoldoende zeiden over de daadwerkelijke pijn die ze voelden. Vooral bij een pijn die varieert of bij pijn die steeds opkomt en weggaat, is dit het geval. Anderen stelden dat ze de pijn hoger inschaalden omdat ze bang waren dat hun klachten anders niet serieus genomen werden.

"Het is misschien beter om pijnstillers voor te schrijven op verzoek van de patiënt dan dat een arts deze beslissing neemt op basis van de schaal", concludeert een van de onderzoekers.