De stichting Fair Medicine krijgt 2,8 miljoen euro van het Rijk om goedkopere medicijnen te ontwikkelen. 

Fair Medicine wil op een transparante manier geneesmiddelen produceren, en ze tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar stellen aan patiënten.

Met de subsidie wil minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de stichting helpen haar visie in de praktijk te brengen. De kosten voor ontwikkeling zijn op dit moment het belangrijkste argument van farmaceuten om vaak zeer hoge bedragen te vragen voor hun geneesmiddelen.

Er wordt geen inzicht gegeven of en waarom deze kosten daadwerkelijk zo hoog zijn. Fair Medicine wil dit doorbreken, aldus het ministerie donderdag.

De stichting wordt geleid door hoogleraar kindergeneeskunde Hans Büller van het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam.