Donderdag 19 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Ook in Nederland zijn de gezondheidsverschillen groot

'Nederlander loopt gemiddeld meer dan gedacht'

Mensen zetten op een dag twee keer zo veel stappen als de offciële cijfers aangeven. Dat komt omdat wandelingetjes in en om het huis niet worden meegenomen in de statistieken.
Door NU.nl

Volgens cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het CBS lopen mensen per dag gemiddeld 0,49 kilometer.

In werkelijkheid gaat het om een kilometer per dag, concludeert kennisplatform voor mobiliteit CROW-KpVV na een analyse van bestaande onderzoeken naar loopgedrag.

"Lopen moet dus serieuzer worden genomen", zegt onderzoeker Jurgen de Haan in De Telegraaf. "Helemaal ook omdat de helft van de Nederlanders geen auto tot zijn beschikking heeft. Als deze mensen eropuit willen, zijn ze vaak afhankelijk van fietsen op lopen."

Aanbevolen artikelen