Het risico dat een psychiatrische patiënt zelfmoord pleegt of wegloopt van een gesloten afdeling is vergelijkbaar met die van patiënten op een open afdeling. Dat beweren wetenschappers na het onderzoeken van bijna 350.000 gevallen in 21 Duitse klinieken.

Lang werd gedacht dat de opname in gesloten afdelingen van patiënten die een verhoogd risico hebben op het plegen van zelfmoord, preventief zou helpen. Suïcidaal of ander zelfbeschadigend gedrag vormen een grote uitdaging voor medische klinieken. Om die reden worden patiënten die een risico vormen voor dit gedrag vaak op een gesloten afdeling geplaatst.

Uit de studie, die een onderzoeksperiode besloeg van vijftien jaar, blijkt echter dat er niet minder zelfbeschadigend gedrag plaatsvond. In het onderzoek werd gekeken naar de risico's: zelfmoord, poging tot zelfmoord, weglopen en terugkomen en weglopen en wegblijven. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Psychiatry.

Ongeveer twee op de duizend psychiatrische patiënten plegen zelfmoord, op open afdelingen gebeurt dat niet beduidend meer dan op gesloten afdelingen.

Ontsnappen

Het opsluiten van patiënten kan volgens de onderzoekers zorgen voor een verhoogde drang bij mensen om te willen ontsnappen. Tegen de verwachtingen van de wetenschappers in, liepen er niet meer mensen weg van klinieken die een open-deurenbeleid hanteerden.

"Het effect van een gesloten-deurenbeleid wordt overschat. Het opgesloten zijn verbetert niet de patiëntveiligheid en in sommige gevallen verhindert het zelfs de preventie op zelfmoord", aldus één van de onderzoekers. Met de resultaten uit de studie willen de onderzoekers dat er in de toekomst bij behandelingen meer focus wordt gelegd op het herwinnen van de autonomie van patiënten. Ook moet er meer worden gedaan om de therapeutische relatie te versterken.

In Nederland zijn zo'n 66.000 opnames in psychiatrische klinieken. Een woordvoerder van GGZ Nederland vertelt in Trouw vrijdag dat dat aantal redelijk constant is en dat er meer tendens is naar een meer ambulante vorm van psychiatrische zorg. In dit cijfer wordt geen onderscheid gemaakt tussen opnames in een gesloten of open afdeling.