Onderzoekers van het Amsterdamse ziekenhuis AMC hebben geen bewijs kunnen vinden dat een gezonde leefstijl een positieve invloed zou hebben op de kans op dementie. Ouderen die extra goed zorgen voor hun hart- en bloedvaten worden later net zo vaak dement. 

Het AMC zette tien jaar geleden een grootschalig onderzoek op waarbij ruim 3.500 ouderen werden gevolgd. De helft van de deelnemers kreeg een praktijkondersteuner toegewezen die iedere vier maanden de bloeddruk en cholesterol van de ouderen controleerde. 

De ouderen kregen ook dieettips, werden aangespoord om te bewegen en konden hulp krijgen bij het stoppen met roken. De andere helft van de onderzochte ouderen werd op de standaard manier verzorgd door hun huisarts.

Zes jaar na de start van het onderzoek was bij de groep die extra werd begeleid 6,5 procent van de ouderen dementie, tegenover 7 procent in de groep met standaard begeleiding. Dat verschil is volgens de onderzoekers niet significant genoeg en kan daarom op toeval berusten.

Gezondheidszorg

De onderzoekers sluiten niet uit dat dergelijke maatregelen in landen waar de gezondheidszorg minder goed is als in Nederland wel baat kunnen hebben.

Een hoogleraar ouderengeneeskunde stelt tegenover De Volkskrant dat het onderzoek is gedaan onder 70-plussers en dat dat mogelijk te laat is om nog te kunnen helpen. "Het is effectiever om mensen met een hoog risico al op middelbare leeftijd op te sporen en dan maatregelen te nemen."