Mensen die regelmatig naar hun werk fietsen of voor hun plezier op de fiets zitten, ontwikkelen minder vaak diabetes type 2. Dat concluderen wetenschappers van de University of Southern Denmark na onderzoek onder ruim 50.000 Denen.

De studie is in het medische tijdschrift PLOS Medicine gepubliceerd. 

De onderzoekers vroegen 24.623 mannen en 27.890 vrouwen van 50 tot en met 65 jaar naar hun leefstijl, waaronder hun fietsgewoontes. Bij aanvang van het onderzoek waren alle deelnemers gezond: ze kampten nog niet met diabetes type 2 of andere chronische ziektes. 

Vijf jaar later werd opnieuw in kaart gebracht hoe vaak de deelnemers op de fiets zaten. Daarnaast bekeken de onderzoekers welke mannen en vrouwen inmiddels wel diabetes type 2 hadden gekregen.

Beginnen

Deelnemers die regelmatig waren gaan fietsen, bleken 20 procent minder kans te hebben op diabetes type 2. Hoe meer tijd de Denen op hun fiets doorbrachten, hoe kleiner hun risico op type 2-diabetes was.

"We vinden het vooral interessant dat degenen die waren begonnen met fietsen een lager risico hadden, bij een onderzochte populatie van middelbare leeftijd", zegt onderzoeker Martin Rasmussen. Dit resultaat benadrukt dat het ook op latere leeftijd nog zinvol is om te beginnen met bewegen.

Andere factoren

De onderzoekers corrigeerden hun resultaten voor andere factoren die het risico op diabetes type 2 beïnvloeden, zoals middelomtrek, eetgewoontes, alcoholgebruik, roken en andere vormen van beweging. Ze erkennen dat er nog meer factoren zijn die een rol kunnen spelen. Bovendien vonden ze alleen een verband tussen fietsen en diabetes, geen bewijs dat fietsen diabetes helpt voorkomen.