De Consumentenbond wil dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars transparanter worden over de gemaakte prijsafspraken. Op deze manier kunnen patiënten beter inschatten wat een behandeling gaat kosten en ook de prijzen vergelijken tussen ziekenhuizen.

Volgens de Consumentenbond werden eerdere beloftes om de informatievoorziening te verbeteren niet of nauwelijks nagekomen. "Wij eisen verbetering en we roepen consumenten op deze oproep te ondersteunen. Zo kunnen we samen de druk op beide partijen verhogen."

De bond deed eigen onderzoek met 'mystery'-patiënten, die ze de prijzen van behandelingen lieten opvragen bij zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De bedragen van bepaalde behandelingen kunnen volgens de Consumentenbond uiteenlopen tot enkele duizenden euro's tussen ziekenhuizen.

In bepaalde gevallen werden de proefpersonen die naar de zorgverzekeraar belden, doorverwezen naar het ziekenhuis. Dit terwijl de zorgverzekeraar ook deze informatie moet kunnen geven.

Eigen risico

Alle Nederlanders zijn verplicht om een zorgverzekering te hebben met een verplicht eigen risico. De bedragen boven het eigen risico worden pas vergoed nadat dit is betaald. Kosten voor veel (eerste) behandelingen moet de patiënt dus zelf betalen.

Als zorgverzekeraars en ziekenhuizen niet willen meewerken, is de Consumentenbond van plan om samen met consumenten de prijzen van ziekenhuisbehandelingen te verzamelen.