Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Zoon

Verloskundige moet voortaan samenwerken met gynaecoloog

​Bij de zorg voor zwangere vrouwen moeten verloskundigen voortaan overleggen met alle betrokkenen, waaronder de gynaecoloog van het ziekenhuis.
Door NU.nl

Bij geboortezorg moet "hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokkenen" ontstaan, zo staat in de nieuwe zorgstandaard (pdf) voor geboortezorg, die het Zorginstituut vrijdag heeft gepubliceerd.

Aan de nieuwe kwaliteitsstandaard is jaren gewerkt, meldt de NOS. De bedoeling ervan is dat geboortezorgverleners beter gaan samenwerken. Oorspronkelijke aanleiding voor de plannen, jaren geleden, was de hoge babysterfte in Nederland.

Vrouwen krijgen rond de zwangerschap voortaan een 'coördinerend zorgverlener' toegewezen. Dit zal in de meeste gevallen een verloskundige zijn. Deze coördinerend zorgverlener is verplicht om hier desgevraagd inzicht in te geven aan andere betrokken zorgverleners, zoals gynaecologen. In sommige regio's gebeurt dit al.

"Samenwerking is vanaf nu niet langer vrijblijvend", zegt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van het Zorginstituut in Trouw. "Wij merken trouwens dat ook de verloskundigen in de samenwerkingsverbanden die al functioneren, het daarmee eens zijn."

Niet van de grond

Eerder kwam de standaard niet van de grond, omdat de beroepsvereniging van kraamverzorgenden en met name die van verloskundigen het niet eens waren met de verplichting om samen te werken met gynaecologen. Zij vrezen onnodige opname van zwangeren in het ziekenhuis.

Het Zorginstituut heeft ondanks deze bezwaren de nieuwe werkwijze doorgezet, die geleidelijk zal worden doorgevoerd. 

Er zijn meerdere veranderingen gaande in de geboortezorg. Vanaf 2017 wordt de geboortezorg op een andere manier gefinancierd. Ook daarover is een deel van de verloskundigen ontstemd.

Aanbevolen artikelen