De gemiddelde leeftijd van coffeeshopklanten in Amsterdam is sterk gedaald ten opzichte van zes jaar geleden. Met name het aantal klanten van begin twintig is toegenomen.

Dat staat in Antenne 2015, een rapport van het Bonger Instituut (Universiteit van Amsterdam) over alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder Amsterdammers dat in opdracht van Jellinek werd opgesteld. 

De onderzoekers ondervroegen 227 klanten in hoofdstedelijke coffeeshops over hun algehele drugsgebruik, zowel binnen als buiten de coffeeshop. Hun gemiddelde leeftijd was 25,1 jaar, waar dit in de vorige steekproef (in 2009) nog 27,8 jaar was.

Coffeeshopbezoekers zijn steeds vaker studenten, aldus het rapport. De onderzoekers verklaren dit met de groei van het aantal studenten in Amsterdam in de laatste jaren.

Verder stelt het Bongers Instituut vast dat coffeeshopbezoekers in Amsterdam minder zijn gaan gebruiken. In 2009 blowde nog ruim de helft van de coffeeshopbezoekers in Amsterdam dagelijks of bijna dagelijks. Sindsdien is dit percentage gedaald naar 40 procent.

Xtc en lachgas

Ook de algehele drugs- en feestcultuur in Amsterdam werd voor het rapport doorgelicht. Het Bongers Instituut signaleert dat de stijging van drugsgebruik in de laatste jaren wat afvlakt.

Deze trend sluit aan bij de stabiliserende uitgaansindustrie in de stad. Hoewel het Amsterdamse nachtleven nog steeds hoogtij viert "lijkt de onstuimige groei van het aantal feestorganisatoren getemperd. Door de strengere regels en handhavind daalt het aanbod", aldus de onderzoekers.

Desalniettemin gebruikt het Amsterdamse uitgaanspubliek nog steeds flink wat drugs; vooral in de elektronische muziekhoek.

"Van een algehele kentering, een daling in gebruik (...) is in 2015 vooralsnog geen sprake. In het dancesegment heerst doorgaans minder taboe op harddrugs dan bij urban, waar veel minder wordt geëxperimenteerd met stimulantia en narcosemiddelen."

Xtc is nog steeds in opmars in het Amsterdamse nachtleven. Daarentegen lijkt het gebruik van lachgas en amfetamine na een jarenlange opmars af te vlakken. GHB is eveneens impopulair: het middel zou gezien worden als 'loserdrug'.